Bracemedical UltraflexBracemedical Ultraflex

Ultraflex

Αυτοκόλλητος περιπεϊκός καθετήρας

Τα πεοκάλυπτρα είναι 100% από σιλικόνη, δεν περιέχουν δηλαδή καθόλου Latex το οποίο είναι γνωστό ότι δημιουργεί αλλεργίες και ερεθισμούς αφού δεν αφήνει το δέρμα αν αναπνέει σε αντίθεση με τη σιλικόνη που είναι υποαλλεργική. Τα UltraFlex είναι αυτοκόλλητα με υποαλλεργική κόλλα που βρίσκεται στο στέλεχος της πεοκαλύπτρας και καλύπτει μόνο τα 2/3 της επιφάνειάς της. Η πεοκαλύπτρα UltraFlex κολλάει εξαιρετικά.

Διαθέσιμοι κωδικοί
Ζητήστε δείγμα

Διαθέσιμοι κωδικοί

Μεγέθος Κωδικός
 Νο 25 Small  00-00422
 Νο 29 Medium  00-04878
 Νο 32 Intermediate  00-04860 και 00-04937
 Νο 36 Large  00-04877
 Νο 41  X-Large

Ζητήστε δείγμα

    Call Now Button