Τι είναι η τραχειοστομία;

Η τραχειοστομία είναι ένα άνοιγμα που δημιουργείται χειρουργικά στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού και καταλήγει στην τραχεία. Ένας ειδικός σωλήνας, που ονομάζεται τραχειοσωλήνας, τοποθετείται απευθείας στην τραχεία, προκειμένου να βοηθήσει τους ασθενείς να αναπνέουν. Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η συγκεκριμένη επέμβαση ποικίλουν. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άτομα που είναι συνδεδεμένα σε μηχανικό αναπνευστήρα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων ή σε άτομα στα οποία υπάρχει απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών.

Σε πολλές περιπτώσεις η τραχειοστομία πραγματοποιείται προγραμματισμένα στο νοσοκομείο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθεί επειγόντως σε οποιοδήποτε χώρο, όπως για παράδειγμα στη σκηνή ενός ατυχήματος, σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Ανάλογα με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή, η τραχειοστομία μπορεί να είναι μόνιμη ή προσωρινή.

Η ζωή με την τραχειοστομία

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μπορεί να υπάρξει καλή ποιότητα ζωής ακόμη και με μία μόνιμη τραχειοστομία. Η ομάδα φροντίδας σας θα σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε στη νέα πραγματικότητα και να διαχειριστείτε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζετε.

Ενημερωθείτε υπεύθυνα

Προϊόντα τραχειοστομίας

Call Now Button